header
(+420) 241 716 508

Rekuperace tepla z chladu vhodná v zemědělství

Teplo z chladu. Energie, kterou byste měli využít! Speciání získávání tepla DK pro zemědělství: horká voda zdarma.

Se zpětným získáváním tepla DK vytváříte teplo z chladu - to znamená: horká voda za nulový tarif.

V moderním zemědělství se počítá s každou korunou. Investice se musí vyplatit. Technika orientovaná na budoucnost je stejně samozřejmá, jako ekonomické uvažování o poměru nákladů a užitné hodnoty. Zpětné získávání tepla DK tak do zemědělských provozů patří stejně jako traktor na pole.

article_5_04.jpg article_5_05.jpg article_5_06.jpg article_5_07.jpg article_5_08.jpg

To platí zvláště pro provozy s výrobou mléka. Zde se totiž na chlazení mléka vynakládá množství energie.

S touto energií se mléku odebírá teplo, které se v mžiku ztrácí do okolí. DK s tím skoncovalo.

Zpětné získávání tepla DK využívá tepla uvolněného při chladícím procesu smysluplným způsobem. Bez dalších nákladů se zbytkové teplo využívá pro ohřev užitkové vody nebo pro vytápění. Zabudováním zpětného tepla DK do chladícího okruhu vzniká z chladu teplo za nulový tarif. Energie, kterou byste měli využít.

Okruh chladícího prostředku

article_5_01.jpg

Zpětné získávání tepla DK s rozhodujícím rozdílem.

article_5_02.jpgSpeciální protiproudý výměník

ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK (patent č. P2903250.6-16) vytváří na termickém základě stálý oběh vody, který je škrtící tryskou ve stoupací trubce přesně ostupňován podle množství kondenzačního tepla, které je k dispozici. Tím se dosahuje laminárního proudění, které zaručuje téměř stoprocentní vrstvení vody. Výměník tepla (kondenzátor) je až do úplného ohřátí vody obsahu nádrže naplňován stále stejně chladnou vodou a zaručuje díky neměnné vysoké delta "t" stále stejně vysoké využití kondenzačního tepla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

article_5_03.jpgBezpečnostní výměník

ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA DK s dvojitou stěnou se skládá z vnější trubky s žebrováním (SF-CU, galvanicky pocínovaná) a z vnitřní měděné trubky. Prostor mezi oběma stěnami je naplněn tepelně vodivým médiem a přes kapilární trubičku opatřen přetlakovým ventilem, na který mohou být připojena optická nebo akustická narovná zažízení. Při eventuální netěsnosti vnější nebo vnitřní trubky vystoupí buď voda nebo chladící médium skrz obě stěny výměníku prostřednictvým kapiláry.

Znečištění ohřívané vody olejem z chladícího okruhu je vyloučeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Dodávané velikostiDodávané výměníky tepla

 Typ 120/1

pro 1 výměník tepla

 Typ 300/1

pro 1 výměník tepl

 Typ 16/10

pro max. 3000 wattů*

 Typ 200/1

pro 1 výměník tepla

Typ 500/1

pro 1 výměník tepla

 Typ 18/12

pro max. 500 wattů*

    Další velikost na vyžádání

 Typ 22/16

pro max. 12000 wattů*

 Typ 28/20

pro max. 18000 wattů*

*Údaje o výkonu viz datový list 

 


 

Jiří Maňák