header
(+420) 241 716 508

Proč si pořídit klimatizaci TOSHIBA

Již déle než 60 let investuje TOSHIBA do výzkumu a vývoje inovativních klimatizačních nystémů. Naší nejvyšší prioritou je kvalita. Jak celková, z pohle - du různých aspektů, tak ta kterou naleznete v těch nejmenších detailech. Kvalita byla, a je tou nejsilnější a neoddělitelnou stránkou značky TOSHIBA. Je to hlavní parametr, ve kterém se zařízení TOSHIBA liší od ostatních konkurentů.

article_18_01.jpg

Životní prostředí

Pří vývoji inovativních technologií nevychází Toshiba pouze z aktuálních zákonných norem, ale snaží se nalézat nová řešení buď šetřící životní prostředí, nebo taková, která našemu prostředí velmi přispívají. Součástí firemní filozofie je základní myšlenka „pro přírodu a pro životní prostředí“. V souladu s nařízeními a zákony EU o omezení použití nebezpečných látek splňují všechny systémy Toshiba Residential podmínky ROHS kompatibility. Ale nejen to. Technologie používané v klimatizačních zařízeních Toshiba jsou z velké části speciálně vyvinuty ve vlastním vývojovém středisku a aktivně přispívají k zodpovědnému využití a šetření přírodních zdrojů naší planety.

Technologie pro životní prostředí

Klimatizační systémy Toshiba jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale mají díky pokrokovým technologiím výrazné ekologické aspekty. Správnou instalací zařízení s hermeticky těsným chladícím okruhem nedochází k ú niku chladiva a následně k zápornému vlivu na životní prostředí. Díky možnosti plné recyklace použitých materiálů po skončení dlouhého životního cyklu zařízení nevznikají ani potom jiná zatížení životního prostředí. Už samotný princip zařízení, tj. tepelné čerpadlo, byl mnohokrát vyzdvihován a značkou Toshiba byl posunut k dalším technickým metám. Zařízení Toshiba dává při spotřebě 1kW elektrické energie až 5,2 kW tepelného výkonu. Při částečném zatížení, což je nejčastější provozní režim, dává zařízení díky technologii značky Toshiba při spotřebě 1kW elektrické energie dokonce až 7,5kW tepelného výkonu. To jsou skutečnosti, kterými při nákupu klimatizace Toshiba můžete být součástí zodpovědného přístupu a vztahu k životnímu prostředí, aniž byste byli nuceni se zříci požadovaného komfortu!

Naše poslání? Ta nejvyšší kvalita vzduchuarticle_18_02.jpg

Komfort domácnosti nespočívá pouze ve správné a řízené teplotě v místnosti. Hlavní předností klimatizačního zařízení Toshiba je, že zajišťuje nejen optimální požadovanou teplotu, ale přináší Vám mnohem, mnohem víc – např. příjemný pocit pohody celé vaší rodiny. Pokud mluvíme o klimatizačním zařízení, nemluvíme pouze o teplotě, ale také o čištění a deodorizaci vzduchu. O eliminaci nečistot obsažených ve vzduchu pomocí přírodních, rostlinných látek, které dokáží filtrovat i tak malé částice, jako jsou nepříjemné zápachy a bakterie.

Náš základní princip? Naprostá propracovanost

Klimatizační zařízení se skládá z mnoha propracovaných komponentů, které spolu musí být dokonale sladěny – jen tak může zařízení splňovat ty nejnáročnější požadavky. Značka Toshiba vyznává tyto hlavní principy: spolehlivost a mimořádně úsporný provoz, vysoká flexibilita použití, čistota vzduchu, nízká hlučnost a maximální pocit pohody pomocí stisku jednoho tlačítka.

Toshiba: vynálezce invertoruarticle_18_05.jpg

Kvalita našeho klimatizačního zařízení je dána nejen parametry tří hlavních částí klimatizace, ale hlavně jejich sladěním: elektronické regulace, motoru kompresoru a technologie komprese. Toshiba klade velký důraz na kvalitu všech částí zařízení a dokáže perfektně sladit jejich provoz. Díky těmto nárokům sama vyvinula invertorovou technologii a nabídla tak zařízení těch nejlepších parametrů. Firma Toshiba nejen že vyvinula, ale jako první výrobce i použila invertor ve svém zařízení. Díky dlouholetým zkušenostem s použitím invertoru a znalostem jeho specifických vlastností jej neustále zlepšuje. Udržuje si tak stále náskok ve vývoji své vlastní technologie.

Invertorová technologie

Úkolem invertorové technologie je plynulá regulace okamžitého výkonu „srdce“ každého klimatizačního zařízení - kompresoru. Výsledkem je velmi výrazné snížení spotřeby elektrické energie a podstatně tišší provoz.

Účinnost zařízení

Účinnost elektrického zařízení, např. motoru spočívá ve schopnosti přeměnit elektrickou energii na mechanickou práci. Ideální motor přemění 100% příkonu na 100% výkonu.Účinnost přeměny závisí nejen na konstrukci motoru, ale též na podmínkách provozu u klimatizace je to např. teplota prostoru, potřebný okamžitý výkon apod. K výrazným ztrátám energie dochází např. kolísáním teploty při regulaci pouhým zapínáním a vypínáním kompresoru. Právě toto invertorová technologie odstraňuje.

Funkce invertoru

Funkce invertoru spočívá v regulaci okamžitého výkonu. Umožňuje přiblížit provozní parametry motoru ideálním podmínkám a tím dosáhnout maximální účinnosti a minimálních provozních ztrát.Při velkém rozdílu požadované a skutečné teploty pracuje invertor na maximální výkon a dosahuje účinnosti až 99% (PAM režim).Při malém rozdílu požadované a skutečné teploty přepne invertor do režimu PWM, sníží spotřebu elektrické energie na minimum a zajistí maximální účinnost provozu celého zařízení. Vyjímečnost stejnosměrného hybridního invertoru Toshiba spočívá v možnosti provozu ve dvou zcela různých provozních režimech dle potřeby. Maximální výkon (režim PAM) je potřeba jen zřídka, proto se při provozu uplatní hlavně hledisko maximálně úsporného provozu (režim PWM). Právě tato možnost přepínání přináší značné úspory a výrazný pokles roční spotřeby energie řádově až o 40%.

Toshiba: motorkompresor

article_18_04.jpg

Kompresor klimatizačního zařízení s invertorem je poháněn stejnosměrným elektromotorem, v němž se uplatnily nejnovější poznatky elektromechaniky. Snadná regulace otáček stejnosměrného motoru umožňuje plynulou regulaci okamžitého výkonu kompresoru a tím celého zařízení. Technickou zajímavostí je vytvoření magnetického pole použitím trvalých magnetů v těle rotoru, které odstraňují potřebu elekrického napájení pohyblivých částí motoru.

Dvojitý rotační kompresor

Toshiba již delší dobu věnuje značnou pozornost vývji nejmodernějších kompresorových technologií. Výsledkem je unikátní tzv. dvoustupňový rotační vačkový kompresor (dále dvojrotační), který se oproti jiným kompresorům vyznačuje mnoha výhodami, jako je vyšší účinnost, nižší spotřeba a podstatně delší životnost.

Princip kompresoru Kompresor obsahuje dvě pevné komory. V každé komoře se plynule otáčí polohovaný píst (excentrická vačka) stlačující chladivo ve spolupráci s pohyblivou komorovou přepážkou. Obě vačky jsou uloženy na jedné hřídeli v protilehlých polohách tak, aby bylo zajištěno vyrovnání namáhání hřídele a ložisek rotoru.

Konstrukce Výhodou této unikátní koncepce je menší mechanické namáhání konstrukčních prvků. Výsledkem je nižší potřeba mazání a větší odolnost při nízkých otáčkách než u běžných scroll-kompresorů. Díky své konstrukci je kompresor přímo předurčen pro provoz s invertorem. V porovnání s běžnými kompresory je
dvojitý rotační kompresor mnohem menší a kompaktnější, má nižší hmotnost a vyšší výkon.

Optimální pro R410A Využití specifických vlastností chladiva R410A přineslo ještě vyšší účinnost. Právě proto mají zařízení Toshiba podstatně nižší spotřebu než zařízení s běžným Scroll-kompresorem.

Klimatizace Toshiba

article_18_03.jpg

Základní měřitelnou vlastností klimatizací Toshiba je vysoká energetická účinnost.Mnoho klimatizací Toshiba je klasifikováno v energetické třídě „A“. To znamená, že mají velmi vysokou účinnost při plném výkonu. Ve skutečnosti je pro účinnost klimatizací důležitý zcela jiný typ provozu! Klimatizace totiž pracují zhruba 90% času nikoliv při plném, ale pouze při částečném výkonu. A v tomto částečném zatížení mají klimatizace Toshiba před konkurencí náskok. A to díky vlastnímu vývoji invertorové technologie a dvojitého rotačního kompresoru. Tato kombinace má totiž právě v oblasti částečného výkonu zcela vynikající účinnost.

EUP LOT10 (nařízení EU: Energy using Products)

Scop & seer

Sezónní koeficient výkonu“ má za účel více zohlednit a objasnit skutečné náklady na provoz zařízení v průběhu celého roku. V koeficientu SCOP/SEER je účinnost provozu při plném výkonu zohledněna jen z malé části, protože klimatizační zařízení po většinu času pracuje v režimu částečného zatížení. Právě v průběhu částečného zatížení má dvojitý rotační kompresor používaný v zařízeních Toshiba podstatně lepší účinnost než u zařízení jiných výrobců.
Výsledkem jsou výrazně nižší náklady na spotřebu energie a také nižší zatížení životního prostředí.

Jiří Maňák