header
(+420) 241 716 508

LED osvětlení PHILIPS technologie HealWell

Zlepšení prostředí při léčbě pacienta v nemocnici založeném na unikátním výzkumu osvětlení. Technologie HealWell využívá inovativní osvětlení na podporu zdravého spánku, zmírňuje úzkost, a zvedá náladu pacientů a personálu ..

Jak osvětlení HealWell prospívá

 

 

Na základě vědeckého výzkumu využívá osvětlení HealWell pozitivních biologických vlivů přirozeného denního světla v nemocničním pokoji. Osvětlení v tomto pokoji má prokázaný pozitivní vliv na váš spánkový rytmus a vaši obecnou pohodu.

Dynamické změny jsou řízeny automaticky a udržují schéma předem definované věci.

To znamená, že vás světlo ráno pozvolna probudí. V poledne bude světlo poměrně jasné, zatímco k večeru bude jeho odstín postupně teplejší a jas méně intenzivní. Světlo se mění pomalu a dynamicky, takže si změny neuvědomujete, stejně jako u denního světla!

Výhodu biologického vlivu osvětlení, automatické schéma, nelze měnit. Můžete však aktivně změnit náladu pokoje pomocí předem naprogramovaných nastavení nástěnných svítidel a zdůraznění osvětlení. Tato nastavení lze ovládat ovladačem z postele.

Systém osvětlení HealWell, jak systém funguje

Pokud je pokoj v obsazeném režimu, systém osvětlení HealWell používá automatický denní rytmus, který simuluje průběh světla za slunečného dne ve venkovním prostření:

article_20_01.jpg

V libovolném časovém okamžiku lze automatický denní rytmus potlačit a nastavit jednoduché osvětlení pro prohlídku pokoje.

Když je zapotřebí více světla k provádění činností ošetření, stiskněte tlačítko na panelu za postelí pacienta (pokud je k dispozici) nebo nouzové tlačítko osvětlení u dveří.

Během noci můžete použít orientační osvětlení (nízká intenzita světla nerušící pacienty) stisknutím tlačítka běžného osvětlení u dveří (viz popis tlačítek u dveří a tlačítka na panelu postele na další straně).

article_20_02.jpg

 • Dynamické běžné světlo během dne
 • Jednoduché světlo pro prohlídku pokoje (pokud je zapotřebí)
 • Okolní světlo během dne (lišta a bodová světla)
 • Dynamické běžné světlo během večera (lišta a bodová světla)
 • Orientační světlo v noci (pouze lišta)

Tlačítka u dveří

article_20_03.jpg

Tlačítko zapnutí/vypnutí místnosti (nastavení pokoje pacientů v obsazeném/volném režimu)
Tlačítko zapnutí/vypnutí zesílení (nastavení pokoje pacientů v režimu zapnutí/vypnutí zesílení)

Reakce tlačítka běžného světla u dveří:

 • při denním nastavení - zapíná a vypíná stropní osvětlení nad postelemi pacientů
 • při večerním nastavení - zapíná a vypíná okolní osvětlení
 • při nočním nastavení - zapíná a vypíná orientační světlo
 • při zesílení světla - tlačítko běžného osvětlení nebude mít vliv a sekvence pokračuje
  Zesílení světla lze vypnout pouze pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí zesílení na tlačítkovém panelu u dveří (viz níže)
 • Existuje několik vyjímek, jako tato: podrobnosti viz kap. 3.1.1. v návodu k obsluze
 article_20_04.jpg  Tlačítko zapnutí/vypnutí místnosti (nastavení pokoje pacientů v obsazeném/volném režimu)
 Tlačítko zapnutí/vypnutí zesílení (nastavení pokoje pacintů v režimu zapnutí/vypnutí zesílení)

Režim obsazeného/volného pokoje:

 • v obsazeném režimu (zapnuto) - osvětlení se bude řídit automatickým denním rytmem
 • ve volném režimu (vypnuto) - při zapnutí světla v tomto režimu se nastaví pevná intenzita světla; po předem definovaném čase světlo automaticky zhasne.

Režim zapnutí/vypnutí zesílení:

 • v režimu zapnutého zesílení (zapnuto) - zesílení světla je zahrnuto v automatickém denním rytmu
 • v režimu vypnutého zesílení (vypnuto) - zesílení světla se v automatickém denním rytmu nebude provádět.
Jiří Maňák