header
(+420) 241 716 508

Využití systému VULKAN LOKRING v autoklimatizaci

Ukázka spojování potrubí systémem Lokring, oprava hadic systémem Hoselok nebo Lokclip.

article_4_01.jpg, 48kB

Spojování trubek systémem LOKRING bylo původně vyvinuto na základě vysokých požadavků vesmírných misí.Postupem času našel uplatnění v oborech chlazení,klimatizace,topení a sanitační techniky.S masivním nástupem klimatizace v automobilovém průmyslu našel systém nové využití.Autoservisů usnadňuje rychlost opravy propojovacího potrubí mezi jednotlivými komponenty autoklimatizace /kompresor,výparník,srážník/.Další nezanedbatelnou výhodou je nízká cena opraveného potrubí + rychlost opravy bez čekání na originální díl.
Tento článek obsahuje technologické informace o zhotovování trvanlivých spojení potrubí a jejich použití.
Je to metoda dovolující zhotovit hermeticky těsné spojení kovových trubek.
Montáž je nutno provádět vždy výhradně pomocí Lokring dílů.
Spojování trubek metodou Lokring je na celém světě patentově chráněno.
Ročně se namontuje okolo 20 miliónů Lokring spojů na chladničky a mrazničky, stejně tak i na klimatizační jednotky. U tohoto systému není nutné pracovat s otevřeným plamenem, tudíž nemůže dojít působením tepla( pájením) k znečištění tavícími přísadami a tvorbou oxidu.
Rozkladné produkty chladiva a zbytky opálené barvy, spáleného oleje a stejně tak i volné páry spálené izolace škodí našemu prostředí.

Při použití LOKRING systému se chladivo nerozkládá. Vedení trubek a přídavné zařízení se nemůže poškodit nebo znečistit. Olej, barva a izolace se nemohou spalovat. Jmenovaná nebezpečí pro naše zdraví, prostředí a chladící okruh neexistují. LOKRING - spojka se skládá ze dvou LOKRINGů a jednoho opracovaného trubkového formátovaného hrdla k přijímání obou konců trubky. Při dodání jsou LOKRING spojky předmontovány.

Způsob spojení

article_4_02.jpg, 10kB article_4_03.jpg, 7,6kB article_4_04.jpg, 6,0kB

Během montáže se LOKRING zasune přes hrdla. Díky speciální vnitřní kontuře LOKRINGu se průměr hrdla zredukuje tak široce, dokud se nenachází ve zcela těsném kontaktu s vnější plochou spojené trubky a ta se u lehké redukce pevně sevře.
Tak vznikne hermeticky těsné metalové spojení, přičemž redukce trubek je tak nepatrná, že nevznikne žádný měřitelný pokles tlaku.
Po slisování dvou LOKRING kroužků přes hrdlo LOKRING spoje vznikne elastické spojení s dostatečným přepětím sil, přičemž ven směřují radiální síly hrdla a dovnitř směřují radiální síly LOKRING kroužků, které způsobí rovnovážný stav. Tím je vytvořen metalický spoj.

article_4_05.jpg, 6,6kB article_4_06.jpg, 3,8kB article_4_07.jpg, 10kB

Všeobecné poznatky LOKRING spojů

 1. Spojení trubek je pro maximální přípustný jmenovitý tlak Pn = 50 bar a zkušební tlak Pp = 4xPn = 200 bar. Teplota tekutiny v potrubí může být v rozmezí -50°C až +150°C.
 2. Vysoká spolehlivost Pevnostní zkoušky prokázaly, že pevnost spojení trubek je větší než spojovaného materiálu.
  Při zvýšeném tlaku dochází k deformaci potrubí a případnému prasknutí. Spoj zůstává v původním stavu.
 3. Při montáži nedochází k žádnému zploštění či zmenšení vnitřního průměru.
 4. Jednoduchá a rychlá montáž
  Postup spojování trubek metodou Lokring bude popsán v další kapitole. Může ho provádět téměř každý.
 5. Ruční nářadí pro servis od firmy Lokring je konstruováno tak, že při práci s ním není nutné vydávat žádnou zvláštní energii a také nezabírá velké pracovní místo.
 6. Není nutná žádná zvláštní připravenost trubek. Před montáží je nutno u trubek očistit konce, zbavit rezu, barvy, eventuelně mastnot.
 7. Na rozdíl od letování není třeba při spojování potrubí metodou Lokring žádný otevřený plamen.
 8. Montáž lze aplikovat bez sebemenších problémů v bytě zákazníka.

Výběr spojky LOKRING pro spojovaný materiál

Kombinace trubkového materiálu Lokring spoj
Al - Al Al
Al - Cu
Al - St
Cu - Cu Ms
Cu - St
St - St

K ruční montáži lze použít dva druhy kleští

 1. Typ HMRK -L lze použít ke spojení potrubí, jež mají vnější průměr nejvýše 16 mm.
 2. Typem MZ - zesílené provedení lze spojovat potrubí až do průměru 28 mm.

K zvolenému spojení je nutné do ručních kleští nasadit patřičné čelisti. při provádění jednoduchého nebo dvoustraného spojení je nutno nasadit ruční kleště kolmo na LOKRING spoj.

 1. Před montáží očistit konce spojovaného potrubí brusným papírem nebo čistící vlnou.
  Aby se zabránilo rýhám, pracovat otáčivým pohybem.
 2. Posuvným měřítkem změříme vnější průměr potrubí. Podle naměřených hodnot zvolíme správnou redukci. Důležité je dodržet toleranci 0,2 mm u spojů o průměru do 10 mm. U průměrů 10 mm až 22 mm je stanovena tolerance 0,5 mm.
 3. Příklad: Potrubí 7,2 mm - zvolíme spoj 7 NK!!! Potrubí 7,3 mm - zvolíme spoj 7,5 mm NK.
 4. Aby byla zaručena těsnost spojů, musí být konce pokapány LOKPREPem. Tento LOKPREP vyplní eventuelní možné rýhy a drážky na povrchu trubky. Po montáži se LOKPREP vytvrdí díky působení kyslíku a kontaktu potrubí s LOKRING spojem.
 5. Připravené konce trubek se zavedou až na doraz do hrdla. Aby se LOKRING lépe rozetřel, hrdlo 1* otočíme o 360o.
 6. LOKRING spoj slisovaný ručními montážními kleštěmi lze zatížit po dvou až třech minutách po montáži.
montáž čelistí HMRK-L
Ruční kleště
MZ
Ruční kleště
MB 8 * 0
MB 10 * 0
MB 8 EVP * 0
MB 10 EVP * 0
MB 12 EVP * 0
MB 16 EVP * 0
MB 19 EVP --- *
MB 22 EVP --- *
MB 25 EVP --- *
MB 28 EVP --- *
* = doporučujeme 0 = možná alternativa
Pavel Podrazký